Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής για ανάθεση των υπηρεσιών “Εκμίσθωσης λεωφορείων για την μεταφορά προσώπων αθλητικών τμημάτων, με αριθ. μελ. 01/2014. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: