Έγκριση της 2η ανάθεσης της προμήθειας για την σίτιση των αδέσποτων ζώων λόγω έκτακτης ανάγκης (κορωνοϊός). Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος

Αριθμός Απόφασης:

332

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: