Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ» Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

375

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: