Έγκριση της αναμόρφωσης του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 (ΟΠΔ 2019) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) για το έτος 2019.

Αριθμός Απόφασης:

109

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: