Έγκριση της αναμόρφωσης του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 (ΟΠΔ 2020) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) για το έτος 2020.

Αριθμός Απόφασης:

299

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

22/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: