Έγκριση της αναμόρφωσης του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 (ΟΠΔ 2021) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.).

Αριθμός Απόφασης:

133

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: