Έγκριση της ανάθεσης για την προμήθεια αυτόματων συσκευών απολύμανσης χεριών για τα σχολεία του Δήμου λόγω κορωνοϊού. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

159

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: