Έγκριση της ανάθεσης για την προμήθεια διαχωριστικών γραφείων, λόγω έκτακτης ανάγκης Covid-19. Οριστική κατακύρωση αΈγκριση της ανάθεσης για την προμήθεια διαχωριστικών γραφείων, λόγω έκτακτης ανάγκης Covid-19. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

411

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: