Έγκριση της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης covid-19 για τους εργαζόμενους του Δήμου Aμπελοκήπων -Μενεμένης. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

363

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: