Έγκριση της ανάθεσης της «Yπηρεσίας παροχής sms λόγω έκτακτης ανάγκης (κορωνοϊός)». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

087

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: