Έγκριση της εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 7 δημοτικού Καταστήματος

Αριθμός Απόφασης:

128

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: