Εγκριση της Εκθεσης του γ΄τριμήνου 2014 «περί εκτέλεσης του προϋ/σμού.

Αριθμός Απόφασης:

346

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: