Έγκριση της επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από κλήση της τροχαίας.

Αριθμός Απόφασης:

221

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: