Εγκριση της κατάθεσης του Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης ώστε να προσυπολογιστεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του Υπουργείου. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

Αριθμός Απόφασης:

322

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

02/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: