Έγκριση της κήρυξης ως έκπτωτης της εταιρίας «ΕΣΚΙΑΔΗΣ – ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.Β.Ε.-Δ.Τ.”METBE” που αναδείχτηκε ανάδοχος για την προμήθεια ενός επιβατηγού οχήματος 1400cc-5θέσιο

Αριθμός Απόφασης:

202

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: