Έγκριση της λύσης της μισθωτικής σχέσης μεταξύ του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης και των κκ. Σιδερά Βαρβάρας, Σιδερά Μιλτιάδη και Σιδερά Νικόλαου, συνιδιοκτητών του ακινήτου όπου στεγάζονταν επί της οδού Βότση 3 προνηπιακός σταθμός του πρώην Δήμου Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

315

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

09/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: