Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού οικονομικής διαχείρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης(Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.).

Αριθμός Απόφασης:

362

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: