Έγκριση της Β1 Σταδίου - Πρότασης της τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: