Έγκριση της υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΤΠΔ. Αποδοχή της επιχορήγησης ύψους 246.463,60€ από το ΤΠΔ για την υλοποίηση του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας». (29η Αναμόρφωση)

Αριθμός Απόφασης:

356

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

13/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: