Έγκριση τμηματικής καταβολής ποσού βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: