Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων των Αποτελεσμάτων και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της 31.12.2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), με τις επί αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της χρήσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ).

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: