Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων των Αποτελεσμάτων και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της 31.12.2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), με τις επί αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της χρήσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Αριθμός Απόφασης:

355

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: