Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, της παραγράφου 3 του άρθρου 206, για το έτος 2015, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) για το έτος 2015.

Αριθμός Απόφασης:

327

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: