Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006, για το έτος 2017, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.).

Αριθμός Απόφασης:

348

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

13/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: