Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου έτους 2013

Αριθμός Απόφασης:

25

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: