Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2011.

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: