Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 (ΟΠΔ 2019) της Κοινωφελούς ημοτικής Επιχείρησης ήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) για το έτος 2019, καθώς και του πίνακα «Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου δράσης (ΟΠΔ).

Αριθμός Απόφασης:

288

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: