Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 (ΟΠΔ 2021) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), καθώς και του πίνακα «Σ.3- ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), για το έτος 2021.

Αριθμός Απόφασης:

353

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: