Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

257

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: