Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο»...

Αριθμός Απόφασης:

358

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

13/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: