Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της τροποποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β

Αριθμός Απόφασης:

051

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: