Έγκριση του στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου

Αριθμός Απόφασης:

053

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: