Έγκριση του τροποποιημένου ΟΠΔ του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: