Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» με αριθμό μελέτης 93/2013 και Κ.Α.Ε. Ε-0323-13, προϋπολογισμού 368.223,00 € με το Φ.Π.Α, με ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν. 3669/08, (Κ

Αριθμός Απόφασης:

145

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: