Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αριθμό μελέτης 97/2013 και Κ.Α.Ε. E-0327-13, προϋπολογισμού 436.217,00€ με τον Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: