Έγκριση του υποβαλλόμενου Τοπικού Σχεδίου Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

167

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: