Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης A’ τριμήνου 2018 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: