Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α΄ τριμήνου 2022 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

51

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: