Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης B’ τριμήνου 2016 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

273

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: