Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ’ τριμήνου 2016 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

057

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: