Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ τριμήνου 2018 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

49

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: