Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ τριμήνου 2021 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

23

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: