Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (1-7/30-9-2013

Αριθμός Απόφασης:

191

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: