Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος λόγω αλλαγών στις ενδεικτικές προθεσμίες του έργου «Αναβάθμιση πρασίνου περιοχής εργατικών κατοικιών Δαβάκη-Παπαφλέσσα-Γευγελή- και Ν. Πλαστήρα»

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: