Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης, Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για τα δύο απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας χωρητικότητας 6 κμ, που κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία Star Automative ΕΛΛΑΣ (προηγούμενη επωνυμία MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ), ΑΦΜ 094104612 για το τμήμα 2 : «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ’ αριθμ.πρωτ. 27361/24-12-21 σύμβασης της με αριθμό 927/2021 διακήρυξης για την Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

57

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: