Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων–Μενεμένης με Παράρτημα ΡΟΜΑ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας–ΕΚΤ».

Αριθμός Απόφασης:

365

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: