Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου με την εταιρία με επωνυμία ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

065

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: