Έγκριση τρόπου εκτέλεσης εργασίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΜΕΑ» με αρ. μελ.: 10/2011 (ΑΑΕ 10), προϋπολογισμού 19.850,00 € + 4.565,50 € Φ.Π.Α. 23% (σύνολο 24.415.50€). Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: