Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «ΝΕΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αρ. μελ.: 09/2011 (ΑΑΕ 9), προϋπολογισμού 24.538,50 ΕΥΡΩ. Ψήφιση της πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

119

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: