Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ» (αρ. μελ. 13/2011) προϋπολογισμού 4.858,50€. Ψήφιση πίστωσης. Ανάδειξη αναδόχου

Αριθμός Απόφασης:

33

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: